آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند ر تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند ر تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/27 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند ر تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور" طی نامه شماره 117218 در تاریخ 1401/07/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

ماده 11 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

 دولت مكلف است به ازای هر فرزند كه از ابتدای سال 1400 متولد ‌شود، مبلغ ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا سقف سالانه ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق ‌های سرمایه ‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و كار اجرایی از جمله نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌ های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می ‌رسد.

تبصره 1 - هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مركز آمار ایران به مبلغ اشاره شده در این ماده اضافه می گردد.

تبصره 2 - سرپرست مجاز است صرفاً نسبت به جابه جایی بین واحدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع این ماده اقدام نماید. خارج كردن منابع مالی ناشی از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری صرفاً پس از ازدواج یا در صورت عدم ازدواج پس از بیست و چهار سالگی مجاز است.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف