تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/06/30 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای" طی نامه شماره 117479 در تاریخ 1401/07/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف