تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/30 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه تشکل های مردم نهاد" طی نامه شماره 117471 مورخ 1401/07/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف