تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تعدیل جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تعدیل جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/06/30 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع تعدیل جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی" طی نامه شماره 117461 مورخ 1401/07/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف