بخشنامه موضوع ساماندهی صادرات بیلت و بلوم شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت هفت تپه

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ساماندهی صادرات بیلت و بلوم شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت هفت تپه ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ساماندهی صادرات بیلت و بلوم شرکت پارس بوتیل یزد و شرکت هفت تپه طی نامه شماره 1401/974286 مورخ 1401/07/09 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف