مصوبات جلسه 389 هیات واگذاری مورخ 1401/06/07

مصوبات جلسه 389 هیات واگذاری مورخ 1401/06/07 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 389 هیات واگذاری مورخ 1401/06/07 طی نامه شماره 142199 مورخ 1401/07/16 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف