مصوبات جلسه 390 هیات واگذاری مورخ 1401/06/21

مصوبات جلسه 390 هیات واگذاری مورخ 1401/06/21 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 390 هیات واگذاری مورخ 1401/06/21 طی نامه شماره 143052 مورخ 1401/07/19 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف