بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به تحویل اراضی غیرمولد در اختیار آنها به وزارت راه و شهرسازی

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به تحویل اراضی غیرمولد در اختیار آنها به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به تحویل اراضی غیرمولد در اختیار آنها به وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 51/151586 مورخ 1401/07/30 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف