تصویبنامه درخصوص اصلاح ماده 8 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 8 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/08/01 هیات وزیران درخصوص "اصلاح ماده 8 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" طی نامه شماره 139418 در تاریخ 1401/08/07 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف