تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی اوایل مرداد ماه 1401 در تعدادی از استانها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی اوایل مرداد ماه 1401 در تعدادی از استانها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/04 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات وارد شده به اماکن مسکونی شهری و روستایی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی اوایل مرداد ماه 1401 در تعدادی از استانها" طی نامه شماره 142134 در تاریخ 1401/08/10 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف