مصوبات جلسه مورخ 1396/10/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شهیدزاده
رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی
جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی که در تاریخ 1396/10/23 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضاء تشکیل گردید بدین وسیله مصوبات جلسه مزبور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:
1 ـ هیأت امنای صندوق توسعه ملی ضمن قدرانی از تلاش‌های رئیس محترم هیأت عامل صندوق جناب آقای احمد دوست حسینی با استعفای ایشان موافقت نمود. همچنین آقای مرتضی شهیدزاده به عنوان عضو و رئیس جدید هیأت عامل و آقای امید گیلانپور به عنوان عضو جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شدند. در ادامه، گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی از سوی هیأت عامل صندوق ارائه شد.
2ـ در تبصره (2) بند (الف) بخش دهم نظامنامه ضوابط و شرایط اعطاء تسهیلات ارزی بعد از عبارت «حداکثر 2 سال» عبارت زیر اضافه شد:
«و برای خریداران کالاهای سرمایه‌ای، ماشین­آلات و تجهیزات ایرانی پروژه‌های زیربنایی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که توسط پیمانکاران ایرانی اجرا می‌شوند حداکثر 8 سال»
3ـ در مورد «تعیین حداقل نرخ سود سرمایه‌گذاری­های صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار»، تبصره زیر به بند اول مصوبات جلسه مورخ 1394/1/27 اضافه شد:
«تبصره: نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل صرفاً برای اعطای تسهیلات به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی (در قالب اعتبار خریدار) در صورت گشایش اعتبار اسنادی (L/C) به میزان 2 واحد درصد و در غیر این صورت به میزان 2/5 واحد درصد تعیین گردید.»
4ـ در خصوص بند(الف) بخش هفتم نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی:
«نرخ سود تسهیلات ارزی سهم صندوق توسعه ملی برای بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی به میزان 3/5% (سه و نیم درصد) و سایر بخشها به میزان 1% (یک درصد) ثابت در سال تعیین میشود. در هر دو حالت سهم بانک 2/5 درصد (دو و نیم درصد) می باشد.»
5 ـ در خصوص درخواست شماره 601ـ 20/2 مورخ 1396/9/14 وزارت نفت:
«وجه التزام مربوط به سپردهگذاری‌های سال 1393 و 1394 صندوق توسعه نزد بانک‌های ملت، صنعت و معدن و پارسیان برای مدت 2 سال بخشیده میشود..»
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف