تصویبنامه درخصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه 1401/08/11 هیات وزیران درخصوص "تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سبزوار" طی نامه شماره 146224 در تاریخ 1401/08/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف