تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع ضوابط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع ضوابط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/08 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع ضوابط صدور مجوز اقامت پنج ساله برای اتباع خارجی" طی نامه شماره 145853 مورخ 1401/08/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف