تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله اول و یازدهم تیر ماه 1401 در بخش های مرکزی و مهران شهرستان بندر لنگه، بخش مرکزی شهرستان پارسیان و روستای سایه خوش استان هرمزگان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله اول و یازدهم تیر ماه 1401 در بخش های مرکزی و مهران شهرستان بندر لنگه، بخش مرکزی شهرستان پارسیان و روستای سایه خوش استان هرمزگان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/11 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله اول و یازدهم تیر ماه 1401 در بخش های مرکزی و مهران شهرستان بندر لنگه، بخش مرکزی شهرستان پارسیان و روستای سایه خوش استان هرمزگان" طی نامه شماره 145797 در تاریخ 1401/08/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف