تصویبنامه درخصوص تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/11 هیات وزیران درخصوص "تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی لرستان" طی نامه شماره 146312 مورخ 1401/08/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف