تصویبنامه درخصوص اصلاح تصویبنامه شماره 69449 موضوع تشکیل کارگروه زیارت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه شماره 69449 موضوع تشکیل کارگروه زیارت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/15 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه شماره 69449 موضوع تشکیل کارگروه زیارت" طی نامه شماره 149107 مورخ 1401/08/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف