تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت نفت نسبت به واردات چند واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) و چند دستگاه خودروی عملیاتی جهت مراکز سوخت گیری فرودگاه های کیش و قشم

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت نفت نسبت به واردات چند واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) و چند دستگاه خودروی عملیاتی جهت مراکز سوخت گیری فرودگاه های کیش و قشم ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/15 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت نفت نسبت به واردات چند واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) و چند دستگاه خودروی عملیاتی جهت مراکز سوخت گیری فرودگاه های کیش و قشم" طی نامه شماره 149157 در تاریخ 1401/08/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف