مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی طی نامه شماره 1401/13209/دش مورخ 1401/08/21 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف