اصلاح تصویبنامه موضوع اصلاح ماده 21 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع اصلاح ماده 21 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/15 هیات وزیران درخصوص "اصلاح تصویبنامه موضوع اصلاح ماده 21 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت" طی نامه شماره 148879 در تاریخ 1401/08/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف