مصوبات جلسه 391 هیات واگذاری مورخ 1401/08/02

مصوبات جلسه 391 هیات واگذاری مورخ 1401/08/02 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 391 هیات واگذاری مورخ 1401/08/02 طی نامه شماره 170706 مورخ 1401/08/21 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف