آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/08 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور" طی نامه شماره 153843 در تاریخ 1401/08/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

بند ه تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور به شرح زیر است:

بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 131600 جدول شماره (7)‌ اين قانون به جانبازان و آزادگان غير حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمی باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك‌ معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه می شود و به ‌تصويب هيأت وزيران می ‌رسد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف