انتشار کتاب مجموعه تنقیحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چاپ هشتم)

کتاب مجموعه تنقیحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چاپ هشتم) منتشر شد.

کتاب مجموعه تنقیحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چاپ هشتم) منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات سال 1368؛

نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان؛

فهرست تفصیلی اصول قانون اساسی؛

فهرست تاریخی نظرات شورای نگهبان؛

زيرنويس های توضيحی و تنقيحی؛

واژه نامه تفصيلی و ...

علاقه‌مندان جهت تهیه کتاب فوق که در قطع جیبی به چاپ رسیده و با قیمت 450.000 ریال به فروش می رسد می‌توانند به نمایشگاه عرضه آثار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی زیر مراجعه نمایند:

تهران‌ - خیابان و‌لی‌عصر (عج) ‌- قبل از چهارراه جمهوری اسلامی- شماره ‌1158- تلفن: 66492708

دریافت پیشگفتار کتابdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف