تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار تهران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار تهران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/29 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار تهران" طی نامه شماره 160686 در تاریخ 1401/09/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف