تصویبنامه درخصوص تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/11 هیات وزیران درخصوص "تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی" طی نامه شماره 160651 در تاریخ 1401/09/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف