تصویبنامه درخصوص اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت های پارس 1 و 2

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت های پارس 1 و 2 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/08/18 هیات وزیران درخصوص "اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت های پارس 1 و 2" طی نامه شماره 160617 مورخ 1401/09/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف