مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اجرای طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان/ بیرجند/ مشهد (تابش)

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اجرای طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان/ بیرجند/ مشهد (تابش) ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص اجرای طرح احداث خط لوله انتقال فرآورده های نفتی رفسنجان/ بیرجند/ مشهد (تابش) طی نامه شماره 472365 مورخ 1401/09/05 توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف