مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ 1401/08/03

مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ 1401/08/03 ابلاغ شد.

مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ 1401/08/03 طی نامه شماره 199674 در تاریخ 1401/09/06 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی اشتغال ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف