اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ت ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ت ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان ابلاغ شد.

 اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند ت ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان طی نامه شماره 162772 در تاریخ 1401/09/06 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف