مصوبات شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

مصوبات شصت و چهارمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار طی نامه شماره 80/95965 مورخ 1401/05/22 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف