اصلاح تصویبنامه موضوع مجاز بودن وزارت نفت نسبت به واردات چند واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) و چند دستگاه خودروی عملیاتی جهت مراکز سوخت گیری فرودگاه های کیش و قشم

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع مجاز بودن وزارت نفت نسبت به واردات چند واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) و چند دستگاه خودروی عملیاتی جهت مراکز سوخت گیری فرودگاه های کیش و قشم ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/09/06 هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه موضوع مجاز بودن وزارت نفت نسبت به واردات چند واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر) و چند دستگاه خودروی عملیاتی جهت مراکز سوخت گیری فرودگاه های کیش و قشم» طی نامه شماره 166078 در تاریخ 1401/09/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف