احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/09/02 هیات وزیران درخصوص «احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت» طی نامه شماره 168214 در تاریخ 1401/09/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف