رای شماره 1273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور درخصوص اعتراض مودیان مالیاتی به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه و اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 آیین نامه مذکور

رای شماره 1273 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی بند خ تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور درخصوص اعتراض مودیان مالیاتی به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه و اقدامات اجرایی موضوع ماده 10 آیین نامه مذکور در تاریخ 1401/07/19 توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط