رای شماره 1274 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 39-2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر لشت نشا درخصوص عوارض جایگاه های سوخت متعلق و یا در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی

رای شماره 1274 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 39-2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر لشت نشا درخصوص عوارض جایگاه های سوخت متعلق و یا در اجاره اشخاص حقیقی و حقوقی در تاریخ 1401/07/19 توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط