رای شماره 1289 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص نقدی محاسبه شدن کل مبلغ صورتحساب

رای شماره 1289 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درخصوص نقدی محاسبه شدن کل مبلغ صورتحساب در تاریخ 1401/07/19 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط