رای شماره 1293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات قم درخصوص عوارض مازاد تراکم و بندهای 4-1 و 4-2 از ماده 4 تعرفه مذکور درخصوص عوارض بر بالکن و پیش آمدگی

رای شماره 1293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات قم درخصوص عوارض مازاد تراکم و بندهای 4-1 و 4-2 از ماده 4 تعرفه مذکور درخصوص عوارض بر بالکن و پیش آمدگی در تاریخ 1401/07/19 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط