رای شماره های 1294 و 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 5/5/3/98/2933 مورخ 1398/11/15 رییس شورای اسلامی شهر کرج درخصوص لایحه دستورالعمل ساماندهی و نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیر مستمر کارکنان شهرداری کرج (اضافه کار- تعطیل کار) و ابطال مصوبه شماره 4/41/96/1944 مورخ 1396/04/28 رییس شورای اسلامی شهر کرج درخصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان ها

رای شماره های 1294 و 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 5/5/3/98/2933 مورخ 1398/11/15 رییس شورای اسلامی شهر کرج درخصوص لایحه دستورالعمل ساماندهی و نحوه محاسبه پرداخت مزایای غیر مستمر کارکنان شهرداری کرج (اضافه کار- تعطیل کار) و ابطال مصوبه شماره 4/41/96/1944 مورخ 1396/04/28 رییس شورای اسلامی شهر کرج درخصوص دستورالعمل پرداخت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین شهرداری کرج در تمامی سطوح مرکزی، مناطق و سازمان ها در تاریخ 1401/07/19 توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط