تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/09/09 هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها (موضوع ماده 2 قانون هوای پاک)» طی نامه شماره 169619 در تاریخ 1401/09/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف