مصوبات جلسه 393 هیات واگذاری مورخ 1401/08/23

مصوبات جلسه 393 هیات واگذاری مورخ 1401/08/23 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 393 هیات واگذاری مورخ 1401/08/23 طی نامه شماره 187808 مورخ 1401/09/12 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف