اصلاح تحریری پیش نویس نهایی الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشور موضوع بند (م) تبصره (1) و آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور در بخش گاز

اصلاح تحریری پیش نویس نهایی الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشور موضوع بند (م) تبصره (1) و آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور در بخش گاز ابلاغ شد.

اصلاح تحریری پیش نویس نهایی الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم های مختلف کشور موضوع بند (م) تبصره (1) و آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور در بخش گاز طی نامه شماره 187061 در تاریخ 1401/10/10 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف