ماده واحده اصلاح موادی از اساسنامه دانشکده غیردولتی و غیر انتفاعی اصول الدین

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده اصلاح موادی از اساسنامه دانشکده غیردولتی و غیر انتفاعی اصول الدین ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ماده واحده اصلاح موادی از اساسنامه دانشکده غیردولتی و غیر انتفاعی اصول الدین طی نامه شماره 1401/18133/دش مورخ 1401/10/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف