مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی درخصوص پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی

مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی درخصوص پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی ابلاغ شد.

مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی درخصوص پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی طی نامه شماره 106916 در تاریخ 1401/10/27 توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف