بخشنامه درخصوص درخواست ارسال فهرست شرکتهای زیرمجموعه دستگاهها با سهم دولتی کمتر از 50 درصد به همراه میزان سود سهام تحت تملک دولت در هر شرکت در سال 1400 به خزانه داری کل کشور

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص درخواست ارسال فهرست شرکتهای زیرمجموعه دستگاهها با سهم دولتی کمتر از 50 درصد به همراه میزان سود سهام تحت تملک دولت در هر شرکت در سال 1400 به خزانه داری کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص درخواست ارسال فهرست شرکتهای زیرمجموعه دستگاهها با سهم دولتی کمتر از 50 درصد به همراه میزان سود سهام تحت تملک دولت در هر شرکت در سال 1400 به خزانه داری کل کشور طی نامه شماره 55/224057 مورخ 1401/11/01 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف