اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین یارانه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین یارانه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/28 هیات وزیران درخصوص «اصلاح تصویبنامه موضوع تعیین یارانه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید» طی نامه شماره 201318 در تاریخ 1401/11/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف