تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل لایروبی و علاج‌بخشی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل لایروبی و علاج‌بخشی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان ابلاغ شد.

شماره194791/ت 60515هـ                              1401/10/20

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1401/10/14 به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393 ـ بابت تکمیل لایروبی و علاج‌بخشی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان به منظور تسهیل تبادل آب بین دریای خزر و خلیج گرگان بر اساس مطالعات انجام شده توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف