اصلاح آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیات دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیات دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت ابلاغ شد.

شماره196569/ت60731هـ                                      1401/10/25

نهاد ریاست جمهوری

هیئت وزیران در جلسه 1401/10/18 به پیشنهاد شماره 50065/181153 مورخ 1401/9/29 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 151478/ت60364هـ مورخ 1401/8/22 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ در ماده (4) پس از عبارت «با وظایف زیر» عبارت «و از محل منابع مصوب مربوط» الحاق می‌شود.

2ـ در ماده (9) عبارت «با پیشنهاد رئیس شورا و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا می‌رسد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساختار اداری لازم را در اختیار دبیرخانه قرار دهد.» به عبارت «در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد.» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ محمد مخبر

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف