تصویبنامه درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/04 هیات وزیران درخصوص «اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن» طی نامه شماره 203280 مورخ 1401/11/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف