تصویبنامه درخصوص افزایش مبلغ کل سرمایه پذیره نویسی شده دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی وابسته به گروه بانک توسعه اسلامی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش مبلغ کل سرمایه پذیره نویسی شده دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی وابسته به گروه بانک توسعه اسلامی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/28 هیات وزیران درخصوص «افزایش مبلغ کل سرمایه پذیره نویسی شده دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی وابسته به گروه بانک توسعه اسلامی» طی نامه شماره 203294 مورخ 1401/11/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف