تصویبنامه درخصوص ضوابط واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ضوابط واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/10/25 هیات وزیران درخصوص «ضوابط واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» طی نامه شماره 203319 مورخ 1401/11/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف