تصویبنامه درخصوص انتقال حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی در بخش 1 ثبتی شهرستان سمنان مشتمل بر ساختمان اداره کل زندان های استان سمنان، مجموعه کاروانسرای شاه عباسی، زندان و ساختمان دادگاه انقلاب اسلامی از سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص انتقال حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی در بخش 1 ثبتی شهرستان سمنان مشتمل بر ساختمان اداره کل زندان های استان سمنان، مجموعه کاروانسرای شاه عباسی، زندان و ساختمان دادگاه انقلاب اسلامی از سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/05/29 وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درخصوص «انتقال حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی در بخش 1 ثبتی شهرستان سمنان مشتمل بر ساختمان اداره کل زندان های استان سمنان، مجموعه کاروانسرای شاه عباسی، زندان و ساختمان دادگاه انقلاب اسلامی از سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» طی نامه شماره 203447 مورخ 1401/11/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف