اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی تولید داخل

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی تولید داخل ابلاغ شد.

اصلاح تحریری تصویبنامه هیات وزیران درخصوص «مجاز بودن سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به خرید چهار دستگاه خودروی تولید داخل» طی نامه شماره 204788 در تاریخ 1401/11/05 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف